Nieuws
Cycloonpark Borculo

Stille omgang 4 mei
2005

( Dodenherdenking)

Op woensdag 4 mei 2005 herdacht Nederland z’n doden. Mannen, vrouwen en kinderen, omgekomen tijdens oorlogsgeweld vanaf 1940. Zo ook in Borculo, waar naast de in de periode 1940-1945 omgekomen inwoners, ook stil werd gestaan bij de bemanningen van geallieerde vliegtuigen, die terugkomende van een missie boven nazi-Duitsland met hun vliegtuigen crashten in de Gemeente Borculo. Na het einde van de tweede wereldoorlog werden een 70-tal jongere uit de Gemeente Borculo uitgezonden naar het toenmalige Nederlands-Indie, het huidige Indonesië, om daar orde en vrede te handhaven, alsmede extremisten te bestrijden. Vijf van hen keerden niet terug en rusten daar onder de tropenzon op de ere-velden.De Stille omgang in Borculo begon om 19.25 uur vanaf het R.K.Kerkhof.
Via de Boomgaarden ging men naar het Monument op de hoek van de Hessenstraat/Burgermeester Bloemersstraat en vervolgens naar het in December 2004 onthulde Indie-Monument in het Cycloonpark.

Twee Oud-Indie-Strijders hadden daar de wacht betrokken.
Van daar ging men via de Burgermeester Bloemersstraat naar de Algemene Begraafplaats aan de Deugenweerd. Om 20.00 uur werd er twee minuten stilte in acht genomen ter herdenking van al die omgekomen. De stille Omgang werd besloten met een bijeenkomst in de Ned. Herv. Kerk aan het Muraltplein.


Prins Hendrikstraat
(4 mei 2005).

Berichten uit de Media klik hier