Nieuws
Cycloonpark Borculo

Stille omgang 4 mei 2008    ( Dodenherdenking)

4 Mei 2008 de dag van de herdenking van de oorlogsslachtoffers viel dit jaar op een zondag. Het was met recht een zondag, want de zon had ons nu eindelijk in haar greep en de temperatuur was er ook naar! De herdenkingsstoet vertrok dit jaar vijf minuten eerder vanaf de R.K. Kerk, want er waren door de Stichting Nationale Feest & Herdenkingsdagen Borculo speciale gasten uitgenodigd. Deze speciale gasten kwamen uit Canada en hadden hun muziekinstrumenten meegebracht. Ze vormden samen de Essex & Kent legion Pipeband.

Ze stonden opgesteld in het Cycloonpark naast het Indië-Monument en speelden passende muziek behorende bij deze dodenherdenking.

Deze band had ’s middags ook al opgetreden in Holten bij de herdenking van de voor onze bevrijding gevallen Canadese strijders op de grote militaire begraafplaats aldaar. De band werd begeleid door een Markelo’s begeleidingsteam, o.l.v. oud-kamerlid G.J. Oplaat en msen van de Stichting Nationale Feest- & Herdenkingsdagen Borculo. Namens de Gemeente Berkelland liep wethouder J. Vennevertloo in de stoet mee.

Nadat eerst was stilgestaan bij het oorlogsmonument aan de Burg. Bloemersstraat en daar bloemen waren neergelegd, trok de grote stoet naar het Cycloonpark, waar zoals gebruikelijk oud-Indië-Militairen de wacht hadden betrokken bij het Indië-Monument. Veel belangstellenden zagen hoe de stoet dit jaar voor de eerste keer dicht langs het monument liep en een bloemenhulde brachten aan de mannen, die niet van hun missie overzee terugkeerden of in dienst van het Koninkrijk der Nederlanden hier in Nederland het leven lieten.

Namens de in oprichting zijn de Stichting Platform Veteranen Berkelland werd er door de (voorlopige) bestuursleden van deze stichting, de heren Wim Kerperien en Mans Koster ook een kransbij het Monument gelegd. De laatste etappe van de dodenherdenking ging naar de Algemene Begraafplaats aan de Deugenweerd, al waar bloemen werden gelegd bij de graven van geallieerde vliegtuigbemanningen, wier toestellen door luchtdoelattillerie of Duitse nachtjaagers werden neergeschoten en crashten op Borculo’s grondgebied.

De leden van de Essex & Kent Legion Pipeband sloten zich na de plechtigheid bij de stoet aan.
Nadien was er nog een herdenkingsdienst in de Ned. Herv. Kerk aan het Muraltplein te Borculo, waar oud-kamerlid G.J. Oplaat gastspreker was en Mevr. Willekes weduwe van de enkele jaren geleden overleden Oud-Indië-Militair Wim Willekes een gedicht voorlas.

Borculo, 4 mei 2008 ( Wim Kerperien )