Nieuws
Cycloonpark Borculo

Stille omgang 4 mei 2009    ( Dodenherdenking)

De vorig jaar opgerichte Stichting Platform Veteranen Berkelland had een verzoek ingediend bij het Borculose Oranjecomité om de dodenherdenkingstoet langs het Indie-Monument in het Cycloonpark te Borculo te leiden. Dat verzoek werd gehonoreerd. De stoet vertrok 5 minuten eerder vanaf de R.K. Kerk aan de Steenstraat om via het Oorlogsmonument aan de Burg. Bloemersstraat om ca. 19.30 uur het Indie-Monument te bereiken.

De Wacht bij dit Monument werd betrokken door de bestuursleden van de Stichting Platform Veteranen Berkelland, t.w. de heren Mans Koster, Hendrik Kuipers, Han Leerink en Wim Kerperien. Ook enkele andere Borculose Oud-Indie-Gangers (Arie v.d. Berg en Gerrit Kolkman) behoorde tot het wacht-peloton. Zoals afgesproken trok de stoet langs het Indie-Monument, waar naast het bloemstuk van de Gemeente Berkelland en de krans van de Stichting Platform Veteranen Berkelland ook bloemen door mensen uit de stoet werden neergelegd.

Ook waren bij de plechtigheid was een jonge Canadese militair in uniform aanwezig, die in onze contreien werd begeleid door secretaris Hendrik Kuiper van
de Stichting Platform Veteranen Berkelland.


De stoet trok verder naar de Algemene Begraafplaats aan de Deugenweerd, waar bloemen werden gelegd bij de graven van de in de tweede wereldoorlog in onze Gemeente omgekomen bemanningsleden van geallieerde vliegtuigen.

Aansluitend was er nog een kerkdienst in de
Ned. Herv. Kerk
op het Muraltplein te Borculo.
     Borculo, 4 mei 2009 ( Wim Kerperien )