Nieuws
Cycloonpark Borculo

Stille omgang 4 mei 2010    ( Dodenherdenking)

Dit jaar wordt herdacht, dat 65 jaar geleden een einde kwam aan de tweede wereldoorlog, althans hier in europa. Heelveel landgenoten kwamen om in concentratiekampen, tijdens hun verzet tegen de Nazi’s of werden slachtoffers van bombardementen en/of beschietingen. Ook kwamen bemanningsleden van Engelse bommenwerpers om toen hun vliegtuigen worden neergeschoten en er twee crashten op het voormalige Borculose grondgebied. Voor  vele jonge mensen van toen kreeg die oorlog nog een verlenging van in eerste instantie van vijf jaar (1945-1950) en plm. 10 jaar later nog eens tijdens de “kwestie”Nieuw Guinea. Later kwamen hier de Vredesmissies in het Midden- en Verre Oosten en de Balkan bij. In de jaren na WO-II lieten ook nog veel jonge landgenoten het leven. Ze gingen niet om oorlog te voeren, maar om orde en vrede te handhaven.

Vandaag werden zij allen herdacht via de Nationale Herdenkingsdag. Hier in Borculo staan hun namen vermeld op het Indie-Monument.

De Stille Tocht deze avond begon om 19.15 uur bij de R.K. Kerk aan de Steenstraat. Het eerste Monument waar werd stilgestaan en waar kransen en bloemen werden gelegd was bij dat van de slachtoffers 1940-1945. Vervolgens trok de stoet richting Cycloonpark, waar het Indie-Monument is gesitueerd.

Net voordat de stoet daar arriveerde werd er door Bestuursleden van de Stichting Platform Veteranen Berkelland een bloemenkrans neergelegd bij dat Monument met de namen van de niet van hun missie in Indie teruggekeerde Borculose jonge mannen en met de naam van met een met een Hercules-toestel  bij Eindhoven verongelukte militaire muzikant uit Gelselaar.

Bij dat Monument waren ook aanwezig Canadese Oud-Strijders uit het oostelijk deel van Canada en een Muziekcorps uit het westen van Canada “The Volenteer Band of Vancouver”. Ze waren o.l.v. oud tweede-kamerlid  Oplaat uit Markelo naar Borculo gekomen en speelden passende muziek behorende bij deze dodenherdenking. Ze hadden enkele uren daarvoor deelgenomen aan de herdenking van de gevallen Canadezen, die op het kerkhof in Holten begraven liggen.

Toen de stoet arriveerde speelde de Canadese band “Abide With Me”en ze bleven dit lied doorspelen totdat de laatste bloemen gelegd waren.
Het was een indrukwekkend geheel.

De herdenkingsstoet trok verder naar de Algemene Begraafplaats aan de Deugenweerd, waar kransen en bloemen werder gelegd bij de graven van de in de eerste alinea genoemde vliegtuigbemanningsleden. Hier werden ook twee minuten stilte in acht genomen en de  Signaaltaptoe geblazen door trompettist Gerald Waanders. Het slot van de herdenking vond plaats in de N.H. Kerk op het Muraltplein, waar een herdenkingsdienst werd gehouden en waar ook de Canadese band en het Borculose’s Mannenkoor haar medewerking verleenden.
Een waardige afsluiting van de Nationale Herdenkingsdag in Borculo.

Wim Kerperien.


Meer foto's klik hier