Nieuws
Cycloonpark Borculo

        Stille omgang maandag 4 mei 2015    ( Dodenherdenking)

70 jaar geleden eindigde in Nederland de 2e wereldoorlog. Dit feit wordt al jaren lang op de 5e mei gevierd, o.m. ook in Wageningen waar in hotel “De Wereld” de overgave van de Duitse bezetter aan de geallieerden werd ondertekend. Zo ook op 5 mei 2015 waar oude en jonge veteranen defileerden voor onze minister van financiën de heer Dijsselbloem en de premier van Canada.
Aan de vooravond van deze bevrijdingsdag werden zij herdacht, die het leven lieten in concentratie-kampen, door bombardementen of ander oorlogsgeweld, o.m. verzetsmensen die door de Duitsers werden gefusilleerd.
In deze herdenking worden ook meegenomen zij, die na beëindiging van de strijd in Europa na deze 5e mei 1945 het leven lieten aan de andere kant van de aardbol. Jonge Nederlandse mannen en vrouwen werden uitgezonden naar Nederlands- Indië om daar de orde te herstellen en de vrede te handhaven. Uit de voormalige Gemeente Borculo ca. 70 jonge mannen vervulden hun dienstplicht in de Gordel van Smaragd, zoals Ned. Indië toen ook wel genoemd werd. Vijf mannen keerden niet terug van hun missie en liggen begraven op de erevelden daar onder de tropenzon.
Hun namen staan vermeld op het monument in het Cycloonpark.


      ( Erewacht rond het Indië-monument aan het Cycloonpark )

Aan oorlogen kwam sedertdien geen einde. Waar wij Nederlanders mogelijk de eerst “blauwhelmen” waren werd door ons land aan diverse missies deelgenomen om orde en vrede te handhaven. Nieuw Guinea werd na strijd en onder druk van de Verenigde Naties pas jaren later aan de Indonesische Staat overgedragen. Ook daar kwamen nog Nederlanders om het leven. Gelukkig niemand uit de Gemeente Borculo. Na overleg werd besloten, dat indien er een Borculoer niet van een missie na de Indië- en Nieuw Guinea-periode zou terugkeren zijn of haar na naam op dit monument in het Cycloonpark zou worden vermeld. Dat heeft helaas al één keer plaatsgevonden.

Er zijn in Borculo 3 plekken waar de doden op 4 mei worden herdacht, aan de Burg. Bloemersstraat (slachtoffers van de 2e wereldoorlog) het Cycloonpark (Indië, Nw. Guinea en andere missies) en op de Algemene Begraafplaats aan de Deugdenweerd, waar vliegtuigbemanning van neergestorte geallieerde toestellen begraven liggen.
Elk jaar trekt de herdenkingstoets naar deze drie plekken. Zo ook dus 4 mei 2015. Om 19,15 uur vertrekt een lange stoet mensen, met daaronder veel jeugdigen vanaf de R.K. Kerk. Op de Burg. Bloemersstraat werd voor het eerst gestopt en bloemen gelegd bij het monument.Er werd verder getrokken naar het Cycloonpark. Daar had zich een Erewacht rond het Indië-monument opgesteld, bestaande uit één Oud-Indië-Veteraan en vier Nieuw-Guinea-Veteranen.
Vorig jaar maakten nog drie Indië-veteranen deel uit van de Erewacht, maar helaas is er één hiervan overleden en de andere is ziek.Bij passende muziek werden ook hier bloemen gelegd door mensen uit de herdenkingstoets. De derde en laatste halte was de Algemene Begraafplaats op de Deugenweerd. De stoet arriveerde hier even voor acht uur. Hier werd de Last Post geblazen en twee minuten stilte in acht genomen. Ook hier weer veel bloemen.
De herdenkingsavond werd afgesloten in de Ned. Herv. Kerk op het Muaraltplein. Anjo Bosman la het verhaal voor over gebeurtenissen die haar vader met z'n familie en vrienden tijdens de 2e wereldoorlog had meegemaakt. En zoals elk jaar droeg Grada Willekes een gedicht voor. Het droeg allemaal bij die 70 jaar verkregen vrijheid.

   
   Wim Kerperien.


Meer foto's klik hier